Księgowość dla spółki z o.o. – pełna księgowość

księgowość spółki zoo

Prowadzić działalność gospodarczą można na podstawie wielu różnych modeli form prawnych. Jedną z najpopularniejszych opcji jest założenie spółki np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadanie spółki z o.o. wymaga na właścicielach również prowadzenia odpowiedniego rodzaju księgowości. Jeśli szukasz specjalistów od rachunkowości, którzy skutecznie i kompleksowo pomogą prowadzić Ci księgowość dla spółki, to świetnie trafiłeś. W biurze rachunkowym TKM taka forma prawna to nasza specjalność. Dowiedz się, jak powinna wyglądać praca księgowego przy spółce z o.o. i co możesz zyskać, korzystając z naszych usług.

Czym jest spółka z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma działająca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem o charakterze handlowym, posiadającym osobowość prawną. Taką spółkę można założyć w dowolnym celu, który jest dozwolony prawem, przez jedną lub więcej osób. Istotne jest, że spółka ta nie może być założona wyłącznie przez inną spółkę z o.o., która jest jednoosobowa. Założycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, bez ograniczeń co do narodowości czy lokalizacji siedziby. Jest to korzystna forma prowadzenia biznesu, zwłaszcza dla tych wspólników, którzy pragną mieć bezpośredni wpływ na zarządzanie spółką oraz ograniczyć swoje ryzyko finansowe w przypadku niepowodzenia do wysokości wniesionego wkładu. Prowadzenie spółki obarczone jest wymaganym kapitałem początkowym do jej założenia w kwocie minimum 5 tysięcy złotych.

Jak wygląda księgowość w spółce?

Regulacje dotyczące księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarówno tych większych, jak i mniejszych, zostały określone w Ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej przepisami, każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący jako spółka z o.o. jest zobligowany do prowadzenia szczegółowych ksiąg rachunkowych. Prowadzenie pełnej księgowości sprawia, że każda transakcja gospodarcza musi być odnotowana w księgach firmy. Spółki z o.o. mają również obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, które obejmują:

  • bilans,

  • rachunek zysków i strat,

  • notę uzupełniającą.

Sprawozdanie finansowe jest dokumentacją wymaganą przez przepisy prawne, ale stanowi również istotne narzędzie dla zarządzających spółką, dostarczając cennych informacji o stanie majątku i jego strukturze. Jest pomocne w ocenie, czy decyzje finansowe pozytywnie wpływają na kondycję firmy i jej rozwój. Ponadto spółka z o.o. jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego CIT oraz spełniania innych obowiązków publicznoprawnych.

Czym jest pełna księgowość spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega pod wymóg prowadzenia pełnej księgowości. W praktyce oznacza to, że każdy finansowy ruch w przedsiębiorstwie musi być dokładnie zarejestrowany. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie istnieje możliwość stosowania uproszczonej księgowości przy obrotach nieprzekraczających 2 milionów euro, spółki z o.o. od początku swojej działalności są zobligowane do stosowania pełnej księgowości.

Taki system księgowości w spółce z o.o. ma liczne korzyści. Umożliwia on szczegółowe śledzenie finansów przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie wydatki mogą być realizowane zarówno z konta osobistego, jak i firmowego, w spółkach z o.o. takie działanie nie jest dopuszczalne. Wszystkie transakcje, zarówno wpływy, jak i wydatki, muszą być zarejestrowane i udokumentowane, co dotyczy również transakcji gotówkowych.

Jak prowadzić księgowość spółki z o.o.?

Zasada podwójnego zapisu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest również stosowana w pełnej księgowości spółki z o.o. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie obszarów generujących największe koszty oraz tych, które przynoszą największe zyski.

Zestawienie wyników finansowych spółki na koniec roku to rachunek zysków i strat, który daje jasny obraz sytuacji finansowej firmy. Drugim kluczowym dokumentem jest bilans, prezentujący aktywa i pasywa przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można ocenić aktualny stan majątku spółki oraz źródła jego finansowania. Informacje te są cenne nie tylko dla zarządu, ale również dla udziałowców i potencjalnych inwestorów.

Kompletny raport finansowy jest następnie przesyłany do sądu rejestrowego oraz umieszczany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Takie sprawozdanie musi również zostać dostarczone do właściwego urzędu skarbowego, zależnie od adresu siedziby spółki. Firmy, których sprawozdania finansowe są poddawane rewizji przez biegłego rewidenta, muszą dodatkowo przygotować sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Powierz prowadzenie księgowość Twojej spółki specjalistom

Jak prowadzimy księgowość spółki dla naszych klientów? Przede wszystkim stawiamy na szybką i prostą komunikację w formie online lub stacjonarnie dostosowując się do Twoich potrzeb. Zapewniamy dostęp do intuicyjnego programu do fakturowania, który pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją finansową, w tym łatwe drukowanie i tworzenie cyklicznych faktur VAT. Wszelkie dokumenty kosztowe przyjmujemy elektronicznie, co eliminuje potrzebę przesyłania papierowych wersji dokumentów pocztą czy kurierem. Otrzymujesz również wsparcie certyfikowanego księgowego oraz doświadczonego doradcy biznesowego.

Ile kosztuje księgowość w spółce z o.o.?

Ceny za prowadzenie księgowości dla spółki mogą być różne i zazwyczaj są uzależnione od liczby dokumentów, które dana spółka generuje w miesiącu. Księgowość dla spółek z o.o. wymaga zwykle więcej pracy niż dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Powodem tego jest między innymi fakt, że opłata za usługi księgowe obejmuje księgowanie każdej transakcji bankowej, a czasami także koszty związane z księgowaniem raportów kasowych. Na cenę wpływa także liczba pracowników zatrudnionych w spółce, co wiąże się z większą ilością dokumentacji kadrowo-płacowej.

Jeśli chcesz poznać koszty prowadzenia księgowość dla Twojej spółki w TKM Rachunkowość, zapraszamy do kontaktu! Przedstaw nam swoją działalność a my wycenimy dla Ciebie nasze usługi.

O czym należy pamiętać podczas prowadzenia księgowości

Zarządzanie pełną księgowością w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być skomplikowane, ale równocześnie dostarcza kluczowych danych niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą. Prowadzenie księgowości, zgodnie z przepisami prawa oraz z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez obowiązujące regulacje, jest zadaniem wymagającym, ale niezbędnym. Zlecając te obowiązki do doświadczonego biura rachunkowego, które odpowiednią wiedzę w obszarze różnych sektorów gospodarki, możesz zyskać pewność prawidłowego zarządzania finansami firmy. W naszej firmie oferujemy zaangażowanie i profesjonalizm w każdej współpracy. Jeżeli myślisz o założeniu spółki z o.o., lub już nią zarządzasz, a potrzebujesz wsparcia finansowego, zaufaj naszym specjalistom.

Skorzystaj z usług naszego biura rachunkowego

Nasza propozycja skupia się na dostarczaniu rozwiązań dla różnych form prawnych działalności gospodarcze w tym spółek z o.o. Jesteśmy firmą, która wie, jak odpowiedzieć na Twoje potrzeby biznesowe.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej, co obejmuje zarządzanie księgami rachunkowymi, zarządzanie kadrami, a także współpracę z instytucjami takimi jak ZUS i Urząd Skarbowy. Oferujemy Ci specjalistyczne porady w obszarach wykraczających poza tradycyjne usługi księgowe. Wspieramy w uzyskaniu dofinansowania unijnego na rozwój działalności, doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, zatrudniania pracowników oraz kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Ponadto przygotowujemy pełną dokumentację dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych, a także zajmujemy się formalnościami związanymi z zatrudnieniem pracowników.