Blog

ulga b+r

Ulga B+R – ulga badawczo rozwojowa

Ulga B+R – magiczne sformułowanie, jakie niewiele mówi przedsiębiorcom. Zazwyczaj wywołuje zachowanie wskazujące na niewiedzę, zdumienie na twarzy przedsiębiorców. Czym jest ulga b+r? Ulga badawczo-rozwojowa

Więcej